NYHEDER

2021

17.03    WF afleverer projektforslag til daginstituton på Mallinggårdsvej i Odder. Institutionen vil komme til at rumme 64 børn med mulighed for yderligere 7. Eksisterende træer vest og nord for grunden ligesom naboinstitutionens store træer sydvest for grunden medvirket til at danne rum for legepladsen, der indrettes med pavillon for udekøkken, værksted, bålplads, jordhøj og diverse legeredskaber.

15.03    Bendixminde – Ny daginstitution: Tegnestuen har netop afleveret et forslag til udearealer i forbindelse med en ny daginstitution i Odder. Institutionen vil komme til at rumme 112 børnehavebørn, 24 vuggestuebørn og 25 ansatte. Teamet består ud over Wainø | Frandsen af: LPH Byg A/S, Rubow Arkitekter  og LB Consult A/S

08.03    Tegnestuen har netop afleveret udbudmaterialet til helhedsplanen for Ringparken i Viborg. Samarbejdspartnere: Boligselskabet Viborg, Norconsult og Viborg Ingeniørerne.

12.01    Fortehusene: I samarbejde med Gjørtz / Andersen / Arkitekter har tegnestuen lavet skitseforslag til et boligprojekt i Aarhus. Projektet består af 77 boliger placeret omkring en grønning.  

01.01    Vi byder velkommen til vores ny ansat på vores lille tegnestue. Mrunal Panchal er CAND.Arch. fra Arkitektskolen. Hun har arbejdet i tegnestuer både i Indien og Danmark.

2020

11.12    Wainø | Frandsen bliver af Aarhus Kommune sammen med resten af teamet præmieret for den ny kultursal i forbindelse med Det Grønlandske Hus på Dalgas Avenue i Aarhus. I motiveringen skriver stadsarkitekt Stephen Willacy følgende: ”Samspillet mellem de to bygninger skaber et spændende nyt landskabsformet ankom­strum, som tager smukt imod én, når man bevæger sig langs Avenuen mod Tangkroen.

05.10    WF vinder PQ om Børneby Øster en ny daginsttution med plads til 180 børn og 35 ansatte. Efter en programeringsfase vil projektet gå ind i en projekteringsfase i foråret 2021. Teamet består ud over Wainø | Frandsen af: Gjørtz / Andersen / Arkitekter og Drias A/S.

28.08     WF er blevet prækvalificeret i forbindelse med totalrådgivning for nye institution i Ikast Brande Kommune, Børneby Øster, sammen med vores team Gjørtz/Andersen/Arkitekter og Drias.

17.04     Vi er netop blevet prækvalificeret til Ny Daginstitution, Nørre Boulevard i Holstebro Kommune, sammen med vores team Søren Andersen Arkitekter, Gjortz arkitekter og AFRY.

02.04     WF har afleveret konkurrenceforslag til udvidelse af Hørgården plejecenter, i samarbejde med vores team Rubow arkitekter og og LB Consult.

11.03     Tegnestuen indsender superflot skitseforslag til en ny skovbørnehave i Hornslet, sammen med vores team Aalsrode tømrerfirma og Rubow arkitekter

 27.03     Tegnestuen har sammen med Rubow arkitekter og LB Consult afleveret udbudsprojekt til bygherre granskning ift en ny børnehave ved Katrinebjergskolen i Aarhus.

30.01     Tegnestuen har udarbejdet skitseforslag til fornyelse af udearealer i forbindelse med ombygning for Beumergroup i Aarhus.

2019

18.12      WF har afleveret myndighedsprojekt til en ny multihal i Hjortshøj.

11.11      Tegner have til sommerhus ved Strandvejen i Grønninghoved i samarbejde med Poul Fræh arkitekt.

23.10       Wainø | Frandsen har sammen med vores team vundet totalrådgiverkontrakten på opførelsen af et nyt dagtilbud i Sabro. Vores team består af RUM, Gjørtz Arkitekter og ÅF Buildings. Vi skal sammen med teamet designe, projektere samt varetage opførelsen af den nye dagtilbudsafdeling i Sabro. Det nye dagtilbud forventes at være klar til indflytning november 2021.

26.08       Wainø | Frandsen er blevet prækvalificeret til Totalrådgiverudbud for Ny Dagtilbudsafdeling i Tilst og Sabro, på delkontrakt 2 i Sabro, sammen med vores hold som består af RUM, Gjørtz Arkitekter og ÅF Buildings.

12.07       Tegnestuen har udarbejdet skitseforslag ´Ny belægning på strædet` for Domi bolig, til deres afdeling i Katrineholmsallé i Odder.

10.07       I samarbejde med GPP har tegnestuen indsendt myndighedssæt i forbindelse med udearealer til to nye tilbygninger ved Kragelundskolen i Højbjerg.

19.06       Vi har afleveret hovedprojekt til udearealer til en ny tilbygning til børneinstitutionen Mælkevejen i samarbejde med Rubow arkitekter.

09.04       Vi er netop blevet prækvalificeret vedrørende totalrådgivning for Boligforeningen SØBO, i forbindelse nybyggeri af 50 almene boliger, sammen med vores hold som består af SKALA Arkitekter, JKA-Arkitekter og MOE.

19.03       WF har sammen med Rubow arkitekter og PN Tømrer og byggefirma vundet en priskonkurrence om et Nyt beboer og sundhedshus i Toveshøj.

15.01       Tegnestuen starter et nyt og spændende projekt angående Nyt Hotel Tingvej i Viborg, hvor vi arbejder med tagterrasser, LAR og tilhørende udearealer. Opgaven er i samarbejde med Harritslev Arkitektur.

2018

19.12       Vores projekt for Boligforeningen AAB i Højbjerg er nu afleveret. Se her

2-3.11      Tegnestuen var afsted til en vellykket efterårs studietur i Jylland og Fyn.

20.08        Vi har udarbejdet et koteplan med store jordarbejder til halbyggeri for DSG Bageri Årslev. Byggeriet udgør 3.600 m2 med tilhørende store kørearealer,
og er udarbejdet i samarbejde med Totalentreprenør Lyngby Entreprise, Rubow Arkitekter og LB Consult.

30.07        WF har afleveret hovedprojekt til udearealer ved Det Grønlandske Hus i Aarhus i samarbejde med Rubow Arkitekter Tækker, rådgivende ingeniører.
Se her

27.06        Vi har afleveret hovedprojekt til udearealer ved ny station for Energi Viborg Elnet i Margrethelund, Viborg. Samarbejdspartnere er DGE Ingeniører
og T. Skovgaard Sørensens Tegnestue aps

21.06        WF har indsendt hovedprojekt til udearealer ved Madsens Hotel i Bjerringbro. Samarbejdspartner Fællestegnestuen, Viborg og Ingeniør’ne,
rådgivende ingeniører. Se her

16.05        I samarbejde med Sigh & Meisner har vi afleveret konkurrenceprojekt på Ådalen Skive Ådal. Se her

24.04        Tegnestuen har udarbejdet skitseforslag til boliger på Bakkedraget i Vinde ved Skive. Se her

19.04        WF har udarbejdet skitse til ny autocamperplads i Viborg i samarbejde med Fællestegnestuen, Viborg

18.04        WF har udarbejdet og afleveret Masterplan for Hald Ege Efterskole. Se her

12.04        Tegnestuen har udarbejdet skitseprojekt til nye boliger på Gl. Århusvej i Viborg i samarbejde med Fællestegnestuen, Viborg. Se her

09.04        For AAB har vi projekteret nye molokstationer på Louis Hammerichs Vej i Aarhus

23.03        Vi har udarbejdet skitseforslag til udearealer ved ny pavillon på Sønæsvej i Viborg. Samarbejdspartner er Fællestegnestuen, Viborg. Se her

22.02        WF har lavet myndighedsprojekt til ny børneinstitution på Solbjerg Hedevej i Solbjerg i samarbejde med Rubow Arkitekter og LB Consult,
rådgivende ingeniører. Se her

18.01        Tegnestuen har udarbejdet skitseprojekt til ny boligbebyggelse Harlev i samarbejde med Harritslev Arkitektur. Se her       

2017

07.11         WF tegner i samarbejde med Regnbuen l Kontur Arkitekter og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S udearealer til udbygning af Det grønlandske Hus i Aarhus. En spændende opgave vi glæder os til at komme i gang med.

07.11         For Boligforeningen Sct. Jørgen i Holstebro og Boligselskabet Holstebro, har tegnestuen udarbejdet et skitseforslag til udearealer Heimdalsparken i forbindelse med omdannelse af tre boligblokke, der ændres til rækkehuse. Boligforeningen har accepteret skitsen, og WF er blevet bedt om at arbejde videre med sagen. Vi glæder os til samarbejdet med både boligforeningen og beboerne. Se her

03.11         WF har netop afleveret dispositionsforslag til Autocentralen i Kolding.

26.10         WF har afleveret konkurrence om nyt havnedomicil i Thyborøn. Samarbejdspartner Meissner + Sigh Arkitekter.

13.10          Vi har sammen med GPP Arkitekter søgt PQ angående Domea rammeudbud, Nybyggeri Øst.

12.10          Sammen med Kjær & Richter og Viborg Ingeniørerne har vi søg PQ angående Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand.
Boligselskabet Sct. Jørgen og Al2Bolig.

11.10           I samarbejde med Regnbuen l Kontur Arkitekter har tegnestuen vundet 2. præmie i konkurrence om plejecenter Mølleparken i Sønderborg.

02.10           Tegnestuen har udsendt materiale til udearealer ved daginstitution på Onsholtvej i Viby i udbud.

05.09           Tegnestuen deltog i to konkurrencer i sommers, der blev afleveret i september.

01.05           Tegnestuen igangsætter projekteringen af udearealerne ved Kridthøjparken i Højbjerg for AAB.

01.05            Anne Lundager, landskabsarkitekt MAA, er ansat på tegnestuen. Vi byder hende velkommen på havnen og glæder os til en spændende, sjovt og
givtig hverdag sammen med hende.

15.04             I samarbejde med Regnbuen l Kontur udarbejder WF dispositionsforslag til børneinstitution på Onsholtvej i Stavtrup.

12.04             I samarbejde med Arkitekt Poul Fræhr Hansen og Krads Arkitekter afleverer vi skitseforslag til nyt bilhus for Autocentralen i Kolding.

05.04             WF afleverer udbudsmateriale til udearealer ved Hald Ege Højskole.

01.04             I samarbejde med Regnbuen l Kontur får tegnestuen en 2. Plads i konkurrence om Familiehus i Hammel for Trygfonden.

12.03             Tegnestuen skal udarbejde helhedsplan for Hald Ege ved Viborg

 

 

 

 

 

 

Balticagade 11     |     8000 Aarhus C     |     wf@wainoefrandsen.dk     |    www.wainoefrandsen.dk    |     M 40173418  |  M 26789300    |  cvr 39396564  |     Konto 7605    |    Reg nr. 0001463180