Autocentralen Kolding

Lokalitet: Kolding
Arkitekt: Paul Fræhr Hansen og KRADS
Bygherre: Autocentralen i Kolding
Anlægssum: Kr 4.800.000,-
Under behandling

Terrænet på grunden er et let faldende med toppunkt på hjørnet af Dons Landevej og Saturnvej. Udearealerne består hovedsaligt af asfalt med parkeringspladser.  Parkeringspladser begrønnes med grupper af træer placeret i bede. Det lille indendørs stræde mellem bygninger for nye og brugte biler fortsættes ud på de store asfaltarealer, til markering af hovedindgangene. Indkørsler personbiler til det nordlige og det sydlige grundstykke sker fra Saturnvej. Lastbiler kører ind fra Mercurvej. Som afvanding på parkeringspladser tænkes anvendt en kombination af traditionel afvanding til kloak og LAR afvanding
Randområderne mod nord, øst og vest begrønnes med egnskarakteristiske træer og buske. Området mod Dons Landevej tilsås med græs. På dele af dette område udlægges græsarmering til udstilling af nye biler.

Balticagade 11     |     8000 Aarhus C     |     wf@wainoefrandsen.dk     |    www.wainoefrandsen.dk    |     M 40173418  |  M 26789300    |    cvr 39396564     |     Konto 7605    |   Reg nr. 1463180