Boliger Vinde – Strædebebyggelse

 
Lokalitet: Bakkedraget, Skive

Skitseprojekt udarbejdet i samarbejde med Harritslev Arkitektur, Viborg

Stræderne indrettes som opholdsgader med f.eks. belagt med belægningssten, træer bænke. Der parkeres ved de enkelte huse. Der er mulighed for at opførelse carporte. Stræderne munder ud i et lille torv / vendeplads hvor til der knyttet en nærlegeplads. Haverne er enten sydvest eller sydøst vendte. Stien i den sydlige del af den store cirkulære grønning knytter sig til de i lokalplanen planlagte stier øst for bebyggelsen og kan ligeledes kobles på Vindevej.

Balticagade 11     |     8000 Aarhus C     |     wf@wainoefrandsen.dk     |    www.wainoefrandsen.dk    |     M 40173418  |  M 26789300    |    cvr 39396564     |     Konto 7605    |   Reg nr. 1463180