PROFIL

Wainø l Frandsen har en lang historie  og stor erfaring med løsning af landskabs arkitektoniske opgaver, og vi bestræber os på altid at løse vores projekter med mennesket, naturen og stedet i centrum.

Det er af afgørende betydning for tegnestuen, at opgaverne bliver løst med engagement og professionalisme. 

Wainø Frandsen lægger vægt på, at opgaveløsningerne fremtræder i et enkelt og klart formsprog og rummer såvel stor funktionalitet som gode arkitektoniske kvaliteter. 

Vi tilstræber at skabe anlæg, der tager hensyn til miljøet uden at skulle gå på kompromis med funktionalitet, arkitektur og kvalitet.

Wainø Frandsen ønsker at sikre bæredygtighed i de projekter, vi påtager os.

I alle vore projekter tager vi et stort ansvar for at begrænse miljøbelastningerne, og for at rådgive vore kunder i, at vælge de mest miljøvenlige løsninger i så vidt omfang, det er muligt. 

Tegnestuen har ligeledes gode erfaringer med borgerinddragelse og betragter brugerne som lokale eksperter med en viden, der er afgørende ved definering af programmet, herunder hvilke ønsker og funktioner, der skal opfyldes på et givent sted.
Gennem vort arbejde har vi udviklet individuelle kompetencer, der gør os i stand til at varetage et bredt spekter af landskabsarkitektfaglige opgaver.
Tegnestuen deltager i mange konkurrencer og samarbejder med nogle af landets allerbedste arkitekter. Vores ydelser omfatter alle faser fra idéudvikling og skitsering til detailprojektering, udførelse, tilsyn og driftsplaner på alle skalamæssige niveauer.
Wainø | Frandsen er professional medlem af Danske Arkitektvirksomheder og Torben Wainø er af Akademisk Arkitektforening udpeget som fagdommer i arkitektkonkurrencer.

Vores arbejdsopgaver ligger indenfor følgende områder:

Grønne rum: Haver, parker og kirkegårde.
Byrum: Torve, pladser, byfornyelser, og veje.
Friarealer: Uddannelsesbyggerier, gårdforbedringer, fællesanlæg, park- og rekreative områder til bolig- bebyggelser og skoler, legepladser, og ældrecentre.
Åbent land:  Landskabsanalyse efter landskabs-karaktermetoden (LKM)
Planlægning: Strategisk planlægning i landdistrikter og landsbyer, områdefornyelse i større og mindre byer, helhedsplaner for boligområder og landsbyer, byrum og rekreative sammenhænge samt revitalisering og transformation af boligområder.

Balticagade 11     |     8000 Aarhus C     |     wf@wainoefrandsen.dk     |    www.wainoefrandsen.dk    |     M 40173418  |  M 26789300    |    cvr 39396564     |     Konto 7605    |   Reg nr. 1463180