Almennyttige boliger, Hjortshøj

Lokalitet: Virupvej i Hjortshøj
Bygherre: AAB
Samarbejdspartnere: P+P Arkitekter
Projekt udført i 2009

Vi har for Arbejdernes Andels Boligforening, AAB fremlagt forskellige skitseforslag til boligbebyggelser på Virupvej i Hjortshøj. Et af forslagene blev udformet som en tæt-lav bolig boligbebyggelse. Intentionerne i forslaget byggede på en opdeling af bebyggelsen i 6 enklaver, med en grønning som fællesareal. Boligstræderne med pladsdannelser til ophold og nærleg forbindes af en stamvej længst mod vest. Et stisystem i grønningen forbinder de enkelte enklaver med hinanden, så bløde trafikanter uhindret kan færdes mellem boliggrupperne.

Balticagade 11     |     8000 Aarhus C     |     wf@wainoefrandsen.dk     |    www.wainoefrandsen.dk    |     M 40173418  |  M 26789300    |    cvr 39396564     |     Konto 7605    |   Reg nr. 1463180