Ungdomsboliger, Bispehaven

Lokalitet: Bispehavevej, Aarhus
Bygherre: Aarhus kommune
Arkitekt: P+P Arkitekter

Tegnestuen har tegnet dispositionsforslag til ny boligbebyggelse i Bispehaven – bestående af 116 ungdomsboliger og 12 boliger til unge mødre. Boligerne tænkes placeret i 2 boligstænger med at stort atrium, der forbinder bygningerne. Trapper og ramper inde i atriet optager niveauforskelle. Trapperne udformes som siddetrapper med opholdsplateauer til de unge. Belægningen i atriet og forpladsen udføres i formstøbt beton.
En stor revne (Krack) i midten af atriet gennemskærer det tykke betonlag giver mulighed for begrønning med buske og træer. Nord for bebyggelsen er udformet en aktivitetspark til både Bispehavens beboere og til de unge i ungdomsboligerne. Parken udlægges på et meget kuperet terræn. En z-formet rampesti, danner forbindelse med de forskellige plateauer.