Gl. Århusvej

Lokalitet: Viborg
Arkitekt: Fællestegnestuen, Viborg
Skitseprojekt
Areal 1525 kvm
Etageareal 1818 kvm
Bebyggelsesgrad 119%
Lejligheder 18
År: 2018

Den ny bebyggelse ligger meget synligt placeret umiddelbart syd for Viborg gamle centrum. Syd for bebyggelsen er der en storslået og meget attraktiv udsigt over Søndersø.  Bygningens meget synlige placering i direkte kontakt til Gl. Århusvej og som prop for viadukten i forbindelse med jernbanetraceet har bevirket et stort ønske om at behandle bygningsmassen skulpturelt.

Derfor tænkes den opført som en sammenhængende bygning med blokke i forskellige højder, spændende fra 1 til 4 etager. Ankomst for gående til bygningskomplekset sker i forbindelse med en lille forplads i det sydvestlige hjørne af bygningen ud imod Gl. Århusvej.  Som kørende henvises man til en nedkørsel nord for byggeriet. Nedkørslen fører til en stor parkeringskælder og cykler

De fælles friarealer for beboerne er placeret på dækket til parkeringskælderen. Arealet tænkes udført som et stort trædæk, hvori der udskæres huller til højbede med buske, stauder og små blomstrende træer samt et areal med græs og legeplads til bebyggelsens børn. Højbedene påmonteres stedvist faste bænke og giver mulighed for hyggekroge – afsondret fra øvrige brugere. Længst ude på den store terrasse er der mulighed for at nyde morgenkaffen med en storslået udsigt over Søndersø.

Balticagade 11     |     8000 Aarhus C     |     wf@wainoefrandsen.dk     |    www.wainoefrandsen.dk    |     M 40173418  |  M 26789300    |    cvr 39396564     |     Konto 7605    |   Reg nr. 1463180