Heimdalsparken

Lokalitet: Holstebro
Bygherre: Boligselskabet Sct Jørgen
og Boligselskabet Holstebro
Arkitekt: Søren Andersen Arkitekter A/S
Forslag ifm. totalrenovering af
eksisterende boligblokke.
År: 2018

Dette forslag er udarbejdet i forbindelse med en totalrenovering af de eksisterende boligblokke, som nedrives og ombygges til rækkehuse. Det beskrevne gårdareal er ejet af to boligselskaber, og forslaget tager som forudsætning at der laves en aftale om at etablere friarealerne i fællesskab.
Vi har med efterfølgende skitseforslag søgt at skabe et fælles friareal, som på samme tid inviterer til intimt udeophold, samtidig med at det føles sikkert at opholde sig der. De eksisterende træ tænkes bevaret, og forstærket med nyplantninger for derigennem at give arealet et grønt og indbydende udtryk.

Forslaget bygger på etablering af en øst- vestgående ”rambla”, der spænder fra en eventuel fremtidig basar til sportshallen mod vest. Ramblaen knytter parkens forskellige aktiviteter sammen. En stor græshøj skubber sig ind i belægningen. Højen kan anvendes til kælkebakke og/eller bålhøj for bebyggelsens beboere. En cirkulær formation med pavillon til ophold knytter sig ligeledes direkte til ramblaen. To bassiner med dyser afslutter ramblaen mod øst og vest. De forbindes med en vandrende, der samtidig kan fungere som afvanding af belægningen. Der etableres mulighed for ophold i form af bænke eller plinte. Længst mod nord, mellem de to boligblokke placeres redskabsskuret på en belægning, der samtidig kan tjene som en ekstra terrasse. For at skab rum i den store græsflade tænkes her plantet en cirkulær hæk. Inden for denne hæk tænkes plantet, da de vil give muligheden for at kunne ”gemme sig”, hvis man f.eks. ønsker at solbade eller lignende. I forbindelse med buskene etableres kroge med mulighed for BBQ. Ramblaen tænkes udført i granitfliser i forskellige farvenuancer lagt i romersk forbandt med sorte sten.

Balticagade 11     |     8000 Aarhus C     |     wf@wainoefrandsen.dk     |    www.wainoefrandsen.dk    |     M 40173418  |  M 26789300    |    cvr 39396564     |     Konto 7605    |   Reg nr. 1463180