Karré 76 & 170

Karré 76, Aarhus C
Bygherre: Aarhus Kommune
Samarbejdspartnere: SBS Byfornyelse og Århus Kommune

Karré 170, Aarhus C
Bygherre: Aarhus Kommune
Samarbejdspartnere: SBS Byfornyelse og Århus Kommune
Udført i 1997.

Karré 76
Et gårdforbedringsprojekt, hvor gårdrummet er udført som et markant grønt uderum med et snoet stiforløb. I forbindelse med stien ligger private haver til de enkelte ejendomme. Haverne er omkranset af bøgehæk. I forbindelse med de enkelte haver er der opført et skur til renevation m.m. Plantningen langs stien medvirker til en rumopdeling for beboernes forskellige aktiviteter. Ved legepladsen er der plantet en lille skov bestående af båndpil. Her kan børnene frit udfolde sig.

Karré 170
Gårdforbedringsprojekt hvor gårdrummet er indrettet som en belægningsflade til både terrasser og sti langs bygningerne. I direkte forbindelse med terrasserne og stien ligger private haver til de enkelte ejendomme. Haverne er omkranset af bøgehæk. I forbindelse med de enkelte haver er der opført et skur til renovation m.m. Plantningen langs stien medvirker til en rumopdeling for beboernes forskellige aktiviteter. De grønne arealer er udlagt som tre sammenhængende cirkler i gårdrummets midte. Cirkler danner rum i gården og giver samtidig en skulpturel virkning, når beboerne betragter arealerne fra deres lejligheder. Cirklerne er indrette som dels som legecirkel og som opholdcirkler, med mulighede for at gemme sig bag buske.

Karré 76
Karré 76
Karré 170
Karré 170