Madsens Hotel, Bjerringbro

Lokalitet: Bjerringbro
Bygherre: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
Arkitekt: Fællestegnestuen Harritslev & Frandsen
Udførelse: 2018-2019

Gårdrummet i forbindelse med de ny boliger ligger fantastisk placeret i direkte forbindelse til en stor central fælled, med parkering til byens bibliotek og kulturhus, til forskellige store supermarkedskæder og banker samt til diverse dagligvarebutikker. I direkte forlængelse af parkeringspladsen ligger et stort grønt anlæg placeret, indrettet med store hækmassiver, vand og græs til ophold for byens borgere.

Ankomst til gårdrummet sker via Rossensgade og den eksisterende parkeringsplads. I gårdrummets nordlige del i direkte kontakt til eksisterende parkeringsplads anlægges nye parkeringspladser til bebyggelsens beboere.

Parkeringspladserne er samlet i den nordlige del, for at friholde resten af gårdrummet til ophold. Som hovedanslag tænkes gårdrummet belagt fra facade til facade. Der udspares for plantehuller til træer og til slyngplanter ved husfacader.Ligeledes udføres den grønne del af opholdsarealerne som en stor cirkulær udsparing i belægningen. Cirklen tænkes udformet som en gryde, med et eller to trin i ned i det grønne areal i en del af cirklen. Trinene tænkes udført som græstrin med kant af cortenstål eller beton. Cirklen tænkes indrettet med en lille legeplads til mindre børn og en grillplads.

Træer ved parkering er løn og ved cirklen æbletræer. Afgrænsning mellem parkerings- og opholdsgård er bøgehæk. Belægningen i gården er en sammenhængende belægningsflade udført i grå belægningssten med sorte opstribninger.

Balticagade 11     |     8000 Aarhus C     |     wf@wainoefrandsen.dk     |    www.wainoefrandsen.dk    |     M 40173418  |  M 26789300    |    cvr 39396564     |     Konto 7605    |   Reg nr. 1463180