Administrationsbygning Danfoss

Lokalitet: Nordborg, Als
Bygherre: Danfoss A/S
Arkitekt : Schmidt, Hammer & Lassen
Udførelse: 2004

Udformning og indretning af forplads og udearealer i forbindelse med ombygning af Danfoss Administrationsbygning i Nordborg på Als. Ankomst til administrationsbygningen foregår af et ny vejstykke gennem en lille skovformation, bestående af eksisterende træer. Udearealerne fremstår lyse og harmoniske i samspil med bygningen. Den trekantede forplads leder de besøgende ind til ankomsthallen fra de omkringliggende parkeringsarealer. En ellipseformet plint danner base for en skulptur, plintens belægning gennembrydes af høje græsser som sammen med ellipsen peger mod indgangspartiet. Indgangen overdækkes af en hævet ellipse som sammen med et rektangulært vandbassin skaber ankomsten til bygningen. Belægningen er udført i granit. Parkeringspladserne ligger placeret i umiddelbar nærhed til hovedindgangen.