Jorton

Lokalitet: Skejby
Bygherre: Jorton A/S Aarhus
Arkitekt: Regnbuen A/S
Anlægssum: Kr 500.000
Honorar: Kr 45.000
Årstal: 2015

I forbindelse med et nyt facadeparti på deres domicil bad Jorton tegnestuen om at udforme nye udearealer ud imod Robert Fultons Vej.
Vi valgte at fjerne eksisterende beplantning og gøre plads til de ønskede gæsteparkeringer. Arealet mod fortovet blev tilsået med græs, som mange af de øvrige arealer langs vejen. Forpladsen til hovedindgangen blev trukket ud i hele bygningens længde for at tage imod de besøgende. Belægningen blev udført i insitustøbt beton, der blev underopdelt i irregulære størrelser.

Balticagade 11     |     8000 Aarhus C     |     wf@wainoefrandsen.dk     |    www.wainoefrandsen.dk    |     M 40173418  |  M 26789300    |    cvr 39396564     |     Konto 7605    |   Reg nr. 1463180