Winsløw Parken

Lokalitet:  Odense
Bygherre: UBST og SDU, Odense
Samarbejdspartnere:  Cubo Arkitekter og Lemming & Ericsson Ingeniører
1. Præmie 1997, 2000 og 2002

Udførelse 1998-2011

Byggeriet er udlagt i et eksisterende parkområde i forbindelse med Odense Universitetshospital. Projektet indeholder ny parkeringsplads udført i granit øst for de nye bygninger, forpladser, terrassearealer og bassin. Det nye byggeri består af udearealer til hele parken, samt nære arealer til WP 17, WP 19 WP 23 og WP 25. Et bredt bøgepur, der forløber i nord-sydgående retning, adskiller parken fra den nye parkeringsplads. Som afslutning på byggeriet mod nord og syd er der etableret skulpturelle planteformationer med klippet bøg. 

Projektet er beskrevet i bogen Ny Agenda – Dansk Landskabsarkitektur 2003-2008, udgivet på forlaget Bogværket.