Adventskirken København

Lokalitet: København
Bygherre: Adventskirkens Menighedsråd
Arkitekt:  Regnbuen Arkitekter

Forslag udarbejdet i 2006 og udført i 2008.

Projektet er udarbejdet i forbindelse med ny sognegård ved Adventskirken i København. Det omfatter en ny forplads, gårdrum i forbindelse med sognegård samt nyt haverum. Forplads er udført i chaussésten med opstribninger i granitfliser. Granitfliserne forbinder kirkens indgang med den ny indgang til sognegården. Mellem kirkebygning og sognegård er der plantet en spidsløn, der spiller op til kirkens facade. Gårdrummeter udført i teglklinker med mulighed for fremtidigt bassin. Haverummet er anlagt i græs med grupper af frugttræer. I havens fjerneste del er der anlagt et bålsted til spejderne.