Pavillon på Sønæsvej, Viborg

Lokalitet: Viborg
Arkitekt: Fællestegnestuen, Viborg
2018
 

Tegnestuen har udarbejdet skitseprojekt til udearealer i forbindelse med ny pavillon ved Sønæs Park i Viborg. Pavillonen placeres, så den afslutter parken mod Søndersø. Pavillonen indrettes med restaurant, foyer, multirum, behandlingsrum og yoga m.m.
Pavillon ligger placeret i tæt tilknytning til Sønæsvej mod øst. Restaurantens terrasse spændes ud, så den krydser Sønæsvej og transformeres til en vandtrappe mod søen. Parkeringsplads og hovedindgang til pavillonen til ligger placeret mod nord, og tænkes delvist tilplantet med løvtræer ind imod naboen.
Restauranten og dens terrassearealer henvender sig til eksisterende beachvolleyareal mod syd og en eksisterende amfigryde mod nord.
Skitseprojekt er udarbejdet i samarbejde med Fællestegnestuen, Viborg