Helhedsplan for Hald Ege Efterskole

Lokalitet: Viborg
Bygherre: Hald Ege Efterskole
Stadie: Helhedsplan 2018
 

Barakbyen ligger i tæt tilknytning til Hald Sø og Dollerup bakker, omgivet af skov. På grund af området mange forskelligartede naturoplevelser – sø, hede, skov, bakker, dyreliv m.m. – arbejdes der på at gøre et stort område omkring barakbyen til Nationalpark.
De røde barakker ligger således omgivet af et stort og meget spændende skovområde med let adgang til Hald sø. Oprindeligt har intentionerne været at placere bygningerne på en åben græsflade, med mere intime opholdsmuligheder i gårdrummene.
For at understrege det meget klassicistiske anlæg, med den aksefaste fordelingsgang, har vi tilføjet en sammenhæng mellem forplads og gårdrummene. Forpladsens geometri forløber gennem bygningsanlægget og danner terrasser omkring fordelingsgangen i de enkelte gårdrum. Resten af gårdrummet er græs, der tager imod de græsklædte flader uden for bygningsanlægget. Stien til terrassen afsluttes i en pergola udført i røde stolper.
Forpladsen er lavet om til en plads, hvor belægningen spænder fra facade til facade. Den cirkulære runding omkring det store eksisterende træ er gjort større, og anvendes nu til en græsklædt amfi med siddeplinte.
Sidst men ikke mindst er der anvist placering og udformning af eventuel ny sportshal. Hallen tænkes placeret som en pendant til den eksisterende hal – forbundet med en mellembygning, eventuelt med fladt tag.

Balticagade 11     |     8000 Aarhus C     |     wf@wainoefrandsen.dk     |    www.wainoefrandsen.dk    |     M 40173418  |  M 26789300    |    cvr 39396564     |     Konto 7605    |   Reg nr. 1463180