Kridthøjparken, Aarhus

Lokalitet: Højbjerg, Aarhus
Bygherre: AAB
Anlægssum: kr. 5.100.000
Honorar: kr. 490.000
Status: Afleveret
Referenceperson: Svend Nielsen, projektleder.

Tegnestuen har af AAB fået til opgave at udfærdige en helhedsplan for et stort boligområde i Højbjerg i Aarhus. Udgangspunktet for projektet har fra første færd været at genskabe hovedintentionerne i arkitekt Poul C Poulsens oprindelige plan. Hans intentioner var, at de fine boligblokke skulle stå i åbne let kuperede græsrum uden for meget beplantning.
Efterfølgende skal vi tegne udbudsmateriale til udførelse af planens intentioner. Helhedsplanen indeholder forslag til indretning af de noget nedslidte udearealer i forbindelse med boligblokkene. I dag fremstår arealerne meget tilplantede og lukkede.Derfor foreslår vi, at en del beplantning ryddes. Indgangssituationen i forbindelse med de enkelte indgange til blokkene ændres. I stedet for de enkelte stier vil den ny belægning spænde fra indgangsdør til indgangsdør og løbe ud til bagkant fortov. Vi tænker pladsen anvendt som et goddagpunkt, hvor man f.eks. kan møder efter fyraften, eller vente på en man skal følges med. Den lille indgangsplads der derved opstår tænkes anvendt til ophold, hvor der opstilles bænke. Solgårdene på bagsiden af blokkene belægges med samme belægning som forpladserne. For at åbne solgårdene mod de omkringliggende arealer fjernes de cirkulære plantninger. I stedet for terrænmurene anlægges bløde skråninger ned til terrasserne. Det vil åbne solgårdene, og give solen mulighed for at kaste sine stråler ned på brugerne. Generelt tænkes de mange terrænmure fjernet og erstattet af bløde skråninger.

skitseforslag til forpladser
Skitse amfi

Balticagade 11     |     8000 Aarhus C     |     wf@wainoefrandsen.dk     |    www.wainoefrandsen.dk    |     M 40173418  |  M 26789300    |    cvr 39396564     |     Konto 7605    |   Reg nr. 1463180