Øster Tørslev, helhedsplan

Lokalitet: Øster Tørslev
Bygherre: Randers Kommune
Arkitekt: Bjarne Bang Madsen
Udført: 2014

I 2013 vandt tegnestuen en konkurrence om et byfornyelsesprojekt i Øster Tørslev ved Randers. Projektet omfatter indretning af parkareal ved Øster Tørslev Å, der gennemskærer den lille landsby. Opgaven i forbindelse med en helhedsplan for byen, omhandler behandling af arealerne omkring  forløbet, en ny torvedannelse, samt et stiforløb rundt om byen i det åbne land. Byens hovedattraktion er åen. På grund af sin beliggenhed er byens cafeteria blevet et naturligt centrum. Vi har tegnet en stor trappeamfi i forbindelse med åens rørføring under en stor vej. Amfien er et centrum for en pladsdannelse i forbindelse med cafeteriaet. De grønne arealer langs åen fremstår som en grøn græsklædt park. I forbindelse hermed har vi opført en pavillon, hvor brugerne kan sidde og nyde lyden fra vandløbet. Der er udført en slået græssti i det åbne land omkring byen. Stien tænkes anvendt til motion og gåture. Med tiden tænkes motionsredskabet opstillet.

Balticagade 11     |     8000 Aarhus C     |     wf@wainoefrandsen.dk     |    www.wainoefrandsen.dk    |     M 40173418  |  M 26789300    |    cvr 39396564     |     Konto 7605    |   Reg nr. 1463180