Demenscenter Liselund, Viborg

Lokalitet: Viborg 
Bygherre: Viborg Kommune
Arkitekt: GPP arkitekter
Præmiering: 1. præmie 
Afleveret 2010
Totalrådgivning

Parken og gårdrummene giver de demente beboere mulighed for mange forskellige oplevelser gennem variation i dufte, farver, årstidernes skiften og mulighed for at smage på naturens produkter. Der er solrige steder med sidde ophold, petanque, bålplads og væksthus og svale skyggefulde steder med en grøn lund og modernistiske pavilioner der matcher husets linier. Stiforløbene tegner sig gennem parken på en måde, så de demente naturligt ledes tilbage til deres udgangspunkt og ikke farer vild.
Tematisering af floraens farver i hver af de tre beboergårde og enkle farvede silkematte glasskærme på beboernes terrasser er med til at skabe en genkendelighed, som for de demente skaber tryghed og tilhørsforhold. I centergården er en genoptræningsgård med mulighed for øvelser på terapitrapper, gummibakker med håndlister og forskellige balanceredskaber.