Kisø Øjencenter, Glostrup

Lokalitet: Glostrup Hospital
Bygherre: Kennedyinstituttet
Arkitekt: Cubo Arkitekter A/S.
1. præmie i konkurrence i 2004
Udørt i 2008 – 2010

Udearelerne er bygget op omkring den nye bygnings stramme sektionsopdeling, således at bygningskroppens geometri forlænges ud i udearealerne i nord-sydgående retning. Forpladsen trækkes frem til eksisterende fortov langs Gl. Landevej. Bygningens glasmellemgange forlænges ud i det sydligt liggende parkområde som stier. I forbindelse med stierne anlægges sansehaver og legeområder. Gårdhaverne mellem de små bygningskroppe er indrettet som sansehaver med vareret beplantning. Cirkulære hæformationer i parkområdet danner rum for ophold, keg og terapi.