Mølleparken Plejecenter

Lokalitet: Sønderborg
Bygherre: Sønderborg Kommune
Arkitekt: Regnbuen/ kontur
Konkurrence i 2017
2. Præmie

Mølleparken Plejecenter ligger smukt placeret i Sønderborg i tæt kontakt til Mølledammen og det omkringliggende smukke parkområde.
En ny tværgang danner overgang mellem det mere offentlige rum til plejecentrets egentlige parkområde. Det markante indgangsparti i tværgangen danner en portal til parkens mange oplevelser: Et snoet og spændende stiforløb leder brugerne rundt i det let kuperede terræn via ramper de nødvendige steder. Stien tænkes belagt med taktile materialer i form af belægningsskift. Det vil sige beboerne kan opøve motorikken ved at færdes på belægninger bestående af f.eks. belægningssten, klinker, rundtræ m.m.
Der anlægges en egentlig motorikhave med redskaber til genoptræning. Ligeledes kan beboerne aktivere deres sanser ved at gå ind i parkens sansehave, hvor et farvevæld af stauder med duft vil møde deres syns- og lugtesans. Et kildevæld – det eksisterende fra væksthuset – kan pirre deres hørelse. Det eksisterende væksthus er et stort aktiv for parken og plejehjemmets beboere, og tænkes derfor bevaret.

Balticagade 11     |     8000 Aarhus C     |     wf@wainoefrandsen.dk     |    www.wainoefrandsen.dk    |     M 40173418  |  M 26789300    |    cvr 39396564     |     Konto 7605    |   Reg nr. 1463180