Oasen – Nye plejeboliger og offentlige faciliteter i Rønde

Lokalitet: Rønde
Bygherre: Syddjurs Kommune
Kontaktperson: Harry Thorsen
Arkitekt: GPP Arkitekter
Udførelsesperiode: 2016-2019
Anlægssum landskab: kr. 3.8 mill.
Vores rolle: Landskabsarkitektarbejder i forbindelse med udformning og projektering af udearealer til nyt plejecenter i Rønde.

Konkurrenceområdet ligger placeret nær Røndes bymidte og på et meget attraktivt sted i byen. Området indrettes til en stor park i et markant og nutidigt formsprog og signalværdien for parken er stor. Beliggenheden er optimal i forhold til nærhed til byen og dens borgere.
Hovedankomsten til det ny plejecenter sker via forpladsen, der forbinder hovedindgange med Hovedgaden. De tre rumdannende bygningskroppe medvirker til at skabe et præcist og et intimt rum, der byder borgere og besøgende velkommen. Pladsen bliver varm og levende, og et dejligt sted for ankomst, ophold mv.
De nye stiforløb i bebyggelsen kobles på stier i forbindelse med de eksisterende plejeboliger og til fortov langs hovedgaden. Stiforløbet snor sig smukt gennem de nye grønne arealer og forbinder de enkelte funktioner i parken.