Plejecenter Ansager

Lokalitet: 6823 Ansager
Bygherre: Varde kommune
Arkitekt: Regnbuen Arkitekter og
Rubow Arkitekter
Præmiering: 1. præmie 2012
Udførelse: 2012-2013

Områdecentret er placeret i et parcelhusområde, hvor bebyggelsen er indpasset parcelhusenes bygningskroppe. opleves som en Område centret beboerne i området indenfor i det smukke haveareal. Frodige haverum, en bænk under træet at sidde på, blomsterhaver med farver og dufte, nyttehaver med dufte og smagsmæssige oplevelser og en legeplads, hvor børnebørn og dagplejebørn kan boltre sig. Her er plads til alle. Det ny områdecenter åbner sig mod Præstegårdsvej og præsenterer sig med en frodig karakter med træer langs vejen. Ved ankomst til områdecentret er der parkering langs skellet mod nord.
Forpladsen spænder helt til skel mod nord, hvor det møder et eksisterende grønt friareal. Der åbnes mod friarealet, så beboerne kan benytte det til gåture. Åbningen mod nord bidrager med en grøn karakter ved forpladsen. Herfra orienteres man naturligt mod hovedindgangen hvorfra man har adgang til boenhederne og servicebygningen. Forpladsen er samtidigt også en af mange af bebyggelsens udendørs aktivitetsrum