Vestervang Plejecenter

okalitet: Paludan Müllers Vej, Århus
Bygherre: Århus Kommune
Arkitekt: Regnbuen A/S
Projekt stade: Udført i 2011

Bebyggelsen har karakter af en parkbebyggelse. Den placeres i et landskabsrum som ved sit fald mod syd forstærker bebyggelsens indplacering i terrænet. Terrænet udlægges med store plæner som gennemskæres af stier og beplantes med trægrupper. Der anvendes træer af samme arter som eksisterende træer i parken – eg, spidsløn og eventuelt ask.