Nyt liv i gamle haller

Lokalitet: Fiktiv idrætshal
Bygherre:  Lokale- og Anlægsfonden
Samarbejdspartner: GPP Arkitekter, ISC og Ole Brændgaard fra DGI.
Forslaget vandt 1. præmie ved konkurrence i 2008

’Nyt liv i gamle haller’ er en konkurrence om den klassiske idrætshal. En gentænkning og tilførsel af en række nye funktioner og muligheder. Idekonkurrencen tager udgangspunkt i en fiktiv standardhal og konkurrenceforslaget præsenteres som et idékatalog med elementer, der frit kan kombineres. For at idrætshallen skal være et intensitetspunkt i bybilledet, skal så mange aktiviteter og så meget liv som muligt samles omkring hallen. I projektet ligger potentialet i hallens programmer, udnyttet til at styrke kontakten mellem inde- og ude områder.