Vision Vestergade

Lokalitet: Ikast
Bygherre: Ikast kommune
Arkitekt: GPP Arkitekter
Udførelse: 2014
Totalentreprisekonkurrence

Det store konkurrenceområde (43 ha) ligger placeret i et åbent og fladt landskab umiddelbart vest for Ikast by. Beliggenheden er optimal i forhold til nærhed til byen, og dermed også til de fremtidige brugere. Landskabet præges af åbne dyrkningsarealer, skovplantninger og læhegn. Ankomstvejene leder bilisterne til parkeringspladserne nord for ridecentret og øst for Garland. Langs områdegrænsen anlægges et der en landskabelig sti. Stien er slået græs i det høje vildgræs, og herfra kan man nå landartelementer, bålpladser, bakker og skabte små dale mod vest. 
Rygraden er parkens omdrejningspunkt, der er udformet som et aktivitetsstøg i det åbne land – landligt byliv – udført i varierende bredder og i forskellige materialer. Den er udformet som en revne i fladen – et “krack”, der bryder den urbane del med den mere landskabelige del. Et rumligt forløb der forbinder mennesker, steder, kulturer og ideer. Et sted hvor der er højt til himlen og plads til forskellighed. Et sted der opfordrer til diversitet. Området vest for rygraden er udformet i et landskabeligt, blødt formsprog. På denne måde skabes en nænsom overgang mellem det åbne land og det urbane formsprog. Fra det åbne land mødes man af læbælter som i det omkringliggende landskab, bløde terrænkupperinger og bakker der rejser sig umage på den flade åbne mark og eng. Bakkerne er tydelig menneskeskabte og er indpasset i det eksisterende terræn med stor præcision og meget fin geometri. Igennem de smukke bakker ses fragmenter af det nye forløb, hvor lys og form, bevægelse og liv udspiller sig hele døgnet og forhåbentlig hele året.