Flisfyr Brønderslev

Lokalitet: Brønderslev
Bygherre:
Arkitekt: Arkikon A/S

Udførelse: Afventer

Det ny flisværk placeres på en let kuperet grund. De omkringliggende arealer er karaktiseret ved markante og mange læhegn. Forslaget bygger på en hensyntagen til de nære landskabsrum. En ellipse bestående af levende hegn indpasses naturligt i et eksisterede landskabsrum. Der anlægges 2 indkørsler til henholdsvis personbiler og lastbiler. I forbindelse med værkets hovedindgang tænkes et større spejlbassin og parkeringspladser anlagt. Der udlægges arealer til flislager, forsinkessesbassin og rensebassin. Arealerne uden for ellipsen tænkes anvendt som område for byens borgere. Overskudsjorden placeres i bakkeformationer. Beplantningen i de rekreative områder består af frugttræer i en stor blomstereng. Stiforløb udføres som slået græs. Der udføres en gangbro i 1. sals højde bestående af mos sedum og opholdsarealer.