Kraftvarmeværk Århus Nord

Lokalitet: Århus
Bygherre: Århus Kommunale Værker
Arkitekt: Friis og Moltke
Præmiering: 1999 1. præmie i konkurrence 1999
Udført: 1999-2007

Opgaven har to hovedformål; indadtil at skabe de bedst mulige vilkår, funktionelt, miljømæssigt og økonomisk for den daglige drift og udadtil at frembringe et bygningsværk. Et bygningsværk, der på overbevisende måde fremstår som et arkitektonisk element og dermed tilfører de landskabelige omgivelser et visuelt holdepunkt.