Børneinstitution Juelsbo, Hedensted

Lokalitet: 8723 Løsning
Bygherre: Hedensted Kommune
Arkitekt: GPP Arkitekter A/S

Der er ved Juelsbo daginstitution etableret en ny p-plads samt en stor ny legeplads, der ligger i et meget kuperet terræn og derfor e opbygget i forskellige niveauer og plateauer, herved er der skabt en naturlig opdeling af legepladsarealet til forskellige funktioner, som udekøkken, en lukket plads til specialklassen mm. Udover de ovennævnte funktioner er der etableret en støjvold langs den østlige side af grunden for at undgå eventuelle støjgener fra den nærliggende jernebane. Det er meningen at den med tiden, udover at være beplantet med buske skal kunne indeholde legefunktioner som rutchebaner mm.