Greve Gymnasium

Lokalitet: Greve
Bygherre: Greve Gymnasium
Arkitekt: GPP Arkitekter
Præmiering: 1. præmie
Ydelser: Totalrådgivningskonkurrence
Den nye idrætshal tænkes placeret umiddelbart vest for gymnasiets nuværende nordlige hal og er disponeret som et klart og let aflæseligt halvolumen i samme højde som eksisterende. Langs hallens syd- og vestside placerer bygningens øvrige funktioner sig i en L-form, der giver optimale lysforhold, samt sikrer direkte kontakt til de udendørs idrætsfaciliteter. Mod syd ankommer man fra aktivitetspladsen, via det store vindfang til idrætshallens primære ankomst og fordelings rum, foyeren.