Institution på Solbjerg Hedevej

Lokalitet: Solbjerg
Bygherre: Aarhus Kommune, børn og unge
Arkitekt: Rubow Arkitekter, Aarhus

Myndighedsprojekt 
År: 2018

Indkørsel fra Solbjerg Hedevej. På arealet mellem Solbjerg Hedevej og den ny institution anlægges parkeringsplads for personale og forældre.
En ny sti forbinder institutionen med en sti i forbindelse med et parcelhuskvarter øst for området. Stien leder børn og voksne direkte til hovedindgangens forplads. I forbindelse med hovedindgangen etableres cykelparkering.
De viste terrasser forholder sige til de enkelte stuer og grupperum og adskilles af et skift i belægningen i form af farveskift. Terrasserne tænkes indrettet så der opstår et stilleområde og et passageområde, hvor det er muligt for børnene af færdes rundt om bygningen. Som materiale anvendes grå betonfliser. I mellemrummene mellem terrasserne anvendes små belægningssten, der kan optage skæve mål, således det er muligt alle steder at anvende hele fliser uden skæringer. Som belægning i atrium anvendes gul gummiasfalt.
Eksisterende bevaringsværdige træer bevares i videst muligt omfang.
Legeplads indrettes efterfølgende i samarbejde med bygherre.
Projekt udarbejdet i samarbejde med Rubow Arkitekter, Aarhus og LB Consult, rådgivende ingeniører.

Balticagade 11     |     8000 Aarhus C     |     wf@wainoefrandsen.dk     |    www.wainoefrandsen.dk    |     M 40173418  |  M 26789300    |    cvr 39396564     |     Konto 7605    |   Reg nr. 1463180