Ny institution Onsholtvej

Lokalitet: Viby J – Aarhus
Bygherre: Århus kommune, børne og unge
Arkitekt: Rubow Arkitekter

År: 2016-2018

Ankomst til institutionen sker fra nord, hvor der i hele bygningens længde er anlagt parkeringsplads til ansatte og forældre. Børneinstitutionen er placeret i et kuperet terræn med en del bevoksning. Bygning, terræn og eksisterende beplantning inddeler den omkringliggende legeplads i tre udtalte zoner og intensiteter. Til de små, til de store og det store fælles beskyttede uderum i midten. Det store flade areal vest for institutionen er de små børns domæne. Øst for bygningen, i et meget kuperet terræn, har de store børn til huse. Niveauforskellene giver mulighed for sjove tumle- og balancelege.
Zonen i midten er fællesområdet, hvor børnene på tværs  af alder kan mødes. Området er indrettet som et stort terrasseområde med en stor sandkasse som omdrejningspunkt. Den store amfitrappe, der forbinder børnehaven med det øvre plan og et stort rekreativt område, ligger centralt placeret her.
Legepladsen indhegnes med slyngplanter, store buske og træer.

Ankomsten
Fællesområdet
Amfi