Østerparken

Lokalitet: Kolt
Bygherre: Aarhus kommune, børne og unge
Arkitekter: Rubow arkitekter
År: 2016-2018

Den nye integrerede motorik- og idrætsinstitution Kolbøtten ved Bavnehøj Skole i Kolt, omfatter gennemgribende renovering og ombygning af en tidligere SFO-bygning fra 1978, samt tilbygning af nyt børnehaveafsnit, nye børnegarderober og nyt krybberum.
En belægning i fliser favner den ny bygning og giver mulighed for ophold og nærleg. Legepladsen er delt op i to områder- et for store børn og et for de små børn. I området for store børn er indpasset en legehøj udført i overskudsjord fra byggeriet. En meget synlig ”vulkan” er skubbet ind i højen og giver mulighed for ophold og bål.
Et lyn, i form af en mooncarbane i gummiasfalt, gennemskærer området vest for ”vulkanen”. Arealet langs hegnet mod syd indrettes som en ”lydhave”
Der opsættes et lavt hen til opdeling af legepladsen. Legeareal for de små er indrettet med sandkasser og redegynger mm.