UCN, Universitets Center Nordjylland

Lokalitet:  Højvang Øst, 9000 Aalborg
Bygherre:  Aalborg Kommune
Samarbejdspartnere: GPP Arkitekter,  Adept Architecta og Kontur Arkitekter
Præmiering: 1. Præmie. Udbuddet blev efterfølgende annulleret

Tegnestuen har sammen med GPP Arkitekter og MT Højgaard vundet 1. plads og 2. plads i konkurrence om University College Nordjylland i Aalborg. Konkurrencen omfattede Nordjyllands største ndervisningsbyggeri med professionsuddannelser på i alt ca. 35.000 m² i en stor sammenhængende Campus.

Eternittens landskab står som et stærkt markeret rum med grønne facader, skråninger og beplantning, til alle sider. I dette rum, placeres en multifunktionel belægningsflade, der binder bygningens ankomst sammen med de ønskede parkeringspladser. En let overskuelig dog legende flade, der skærer sig inde i det eksisterende afgrænsede landskabsrum. Pladen skaber en ro med sin enkle geometri og plads til både trafik, leg og sport.